sala przedszkolna Ma³y Odkrywca  

Kąciki tematyczne, gdzie każda pomoc i zestaw ma swoje miejsce. Panuje tu ład i porządek, dzieci szybko orientują się w przestrzeni przedszkolnej, a tym samym czują się bezpiecznie i domowo. 

ma³y odkrywca k¹cik   ma³y odkrywca edukacja matematyczna

Kąciki tematyczne proponują zestawy o różnym stopniu trudności. Są ze sobą logicznie połączone i zawierają w sobie element stopniowania trudności. Wszystkie kąciki są podpisane. Podpisy przedmiotów, imiona i inne wyrazy są elementem edukacji językowej wykorzystywanej w programie naszego przedszkola zgodnie z zasadą Pedagogiki Montessori.

przedszkole sala   przedszkole farma

         Kącik wypoczynkowy - tutaj      Kącik przyrodniczy -

         można odpocząć,                       ZAGRODA WIEJSKA - jest to

         wyciszyć się                             element nazywania świata

 

przedszkole mimika  amki samo obs³ugowe

                  Kącik językowy              Kącik z ramkami samoobsługowymi

                                                       jest częścią przestrzeni umiejętności

                                                       manualnych i samoobsługowych.

przedszkole uk³adanki  przedszkole zwierzêta

          Podobnie kącik z układankami   W kąciku przyrodniczym

          i kącik konstrukcyjny.               opiekujemy się zwierzętami i

                                                          roślinami.

powrót

„Dziecko od

 chwili urodzenia,

 musi samodzielnie

wykonać długą i ciężką pracę   własnego

 rozwoju”

 --         

                            Maria

Montessori

 

przedszkole warszawa

mały odkrywca